Kommunstyrelsen, möte 19.6.2017

Protokollet är granskat