Kommunstyrelsen, möte 17.12.2018

Protokollet är granskat

§ 416 Sammanträdets laglighet och beslutförhet  

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Ordföranden konstaterar sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.