Kommunstyrelsen, möte 17.12.2018

Protokollet är granskat

§ 423 Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen

Beskrivning

Organens protokoll:

Namnkommittén 10.12.2018

Centralvalnämnden 11.12.2018

Kommunaltekniska nämnden 4.12.2018

 

Tjänsteinnehavarbeslut:

Personalchefen
Personalbeslut:
§ 111 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen Ravalsin päiväkodin johtajalle, vakanssinumero 1000400311 ajalle 13.12.2018-30.6.2020, 09.12.2018

Förvaltningsdirektören
Allmänt beslut:
§ 69 Kesätyöllistämistuen myöntäminen 2018, Oy Sasima Ab, 10.12.2018
§ 70 Kesätyöllistämistuen myöntäminen 2018, Lakiasiat Wehka-Aho , 10.12.2018
§ 71 Kesätyöllistämistuen myöntäminen 2018, Selltracon Oy, 10.12.2018

Sektordirektören för bildnings- och fritidssektorn
Personalbeslut:
§ 32 Viranhaltijan siirtäminen vakanssilta 2000990014 vakanssille 2000990011 alkaen 1.8.2019., 12.12.2018

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar besluten ovan som föreslagits att med stöd av 92 § i kommunallagen tas till behandling för kännedom och beslutar att ärendena inte tas till behandling.

Beslut

Enligt förslaget.