Kommunstyrelsen, möte 16.4.2018

Protokollet är granskat

§ 108 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Ordföranden konstaterar sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Frågor