Kommunstyrelsen, möte 16.4.2018

Protokollet är granskat

§ 122 Protokoll för kännedom

Beredare

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Nämnden för HUCS-sjukvårdsområde, 13.3.2018

Nylands förbund, landskapsstyrelsen, 26.2.2018 och 13.3.2018

Nylands förbund, landskapsfullmäktige, 13.3.2018

HRT, styrelsen, 27.3.2018

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, styrelsen 5.4.2018

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar protokollen för kännedom.

Beslut

Enligt förslaget.


Frågor