Kommunstyrelsen, möte 16.4.2018

Protokollet är granskat

§ 124 Övriga ärenden

Beslut

Kommunstyrelsen antecknade följande övriga ärenden som tagits upp för kännedom:

a) Presentation av konceptet ekointelligent by / Kari Savolainen;

b) Förslag till utveckling av kommunens ledarskap som helhet;

c) Fullmäktiges fråga om helvårdens situation; kommunstyrelsen ger ett officiellt svar till kommunfullmäktige 18.6.2018. Man ger kommunstyrelsen en situationsöversikt vid kommunstyrelsens följande sammanträde. Personalsektionen behandlar ärendet onsdag 18.4.2018.

d) Kommunhusets hyresavtal; en kopia av avtalshandlingen tillställs kommunstyrelsens ledamöter och ersättare per e-post.


Frågor