Kommunstyrelsen, möte 16.4.2018

Protokollet är granskat

§ 112 Fördelning av det av kommunstyrelsen reserverade anslaget för integrationsfrämjande på basis av ansökningar år 2018

KIRDno-2017-484

Beredare

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen har reserverat ett anslag på 30 000 euro för att beviljas som bidrag för integrering av invandrare som fått uppehållstillstånd. Bidraget kungjordes för ansökan såsom tidigare år med kommunens officiella kungörelse samt med en anmälan i kommunens officiella annonstidning (Kirkkonummen Sanomat).

Inom utsatt tid inkom en ansökan till kommunen. Det är fråga om Life in Kirkkonummi-grupperingens gemensamma ansökan, som följande instanser upprättat tillsammans:

- KNUF-Luckan

- Finlands Röda Kors, Kyrkslätt-Sjundeå lokalavdelning

- Finlands Röda Kors, Kyrkslätts svenska avdelning

- Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

 

 

 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett anslag på 30 000 euro till grupperingen Life in Kirkkonummi för integreringsarbete inom invandrare som fått uppehållstillstånd. Bidragstagaren ska rapportera om användningen av anslaget till kommunstyrelsen i januari 2019.

Beslut

Enligt förslaget.


Frågor