Kommunstyrelsen, möte 16.4.2018

Protokollet är granskat

§ 114 Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten och val av ny ersättare (fge)

KIRDno-2017-153

Beredare

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Lena Rodas har begärt avsked från uppdraget som ersättare i direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten av personliga skäl.

Enligt 70 § i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utsett den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten.

Kommunfullmäktige beslutade 19.6.2017 § 20 utse fem (5) ledamöter och personliga ersättare för dem till direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten för tvåårsperioden 2017–2019 samt bland ledamöterna i direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten utse en ordförande och en vice ordförande för direktionen för tvåårsperioden 2017–2019 enligt följande:

 

Ledamöter Ersättare
Jens Gellin,​ ordförande Jarmo Mahkonen
Sanna Hartikainen,​ vice ordförande Santtu Vainionpää
Risto Konttinen Rimma Hyvönen
Tarja Seppänen Stig Nyberg
Leif Wikström Lena Rodas                         

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige

1

beviljar Lena Rodas avsked från uppdraget som ersättare i direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten

2

beslutar välja en ny ersättare i stället för Lena Rodas till direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten till utgången av mandatperioden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige

1

beviljar Lena Rodas avsked från uppdraget som ersättare i direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten

2

beslutar välja Christina Nyström i stället för Lena Rodas till direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten till utgången av mandatperioden.

 


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Frågor