Kommunstyrelsen, möte 16.4.2018

Protokollet är granskat

§ 121 Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen

Beskrivning

Organens protokoll:

Fritidssektionen 28.3.2018

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, 11.4.2018

 

Sektordirektören för kommunaltekniska sektorn
Personalbeslut:
§ 37 Katso-tunnukset kunnallistekniikkapäällikölle, 25.03.2018

Personalchefen
§ 2 Työpaikkaohjaajakorvauksen maksaminen luokanopettajalle vakanssinumero 2000510171, 03.04.2018
§ 3 Työpaikkaohjaajakorvauksen maksaminen lastentarhanopettajalle vakanssinumero 1000300708, 03.04.2018
§ 4 Työpaikkaohjaajakorvauksen maksaminen lastentarhanopettajalle vakanssinumero 2000991774, 03.04.2018
§ 5 Työpaikkaohjaajakorvauksen maksaminen lastentarhanopettajalle vakanssinumero 2000991960, 03.04.2018
§ 6 Työpaikkaohjaajakorvauksen maksaminen päihdeterapeutille vakanssinumero 5000992269, 03.04.2018
§ 7 Työpaikkaohjaajakorvauksen maksaminen lastentarhanopettajalle vakanssinumero 1000300971, 04.04.2018
§ 8 Aikuissosiaalityön opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen sosionomille, vakanssinumero 5000992262, 10.04.2018

Förvaltningsdirektören
Eron myöntäminen henkilöstösihteerin tehtävästä (vakanssinumero 0000993022), 28.03.2018
§ 15 Hallintojohtajan päätösvallan delegointi henkilöstöasioissa, 12.04.2018

Kommundirektören
Allmänt beslut:
§ 7 UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toimintamallin jatko, uuden koordinaatiotyöryhmän nimeäminen, 03.04.2018

Sektordirektören för bildnings- och fritidssektorn
Delegeringsbeslut:
§ 9 Sivistystoimen toimialajohtajan tehtäviä ja toimivaltaa koskevan ratkaisuvallan siirtäminen, korvaa 12.6.2017 § 1, 23.03.2018

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar ovan nämnda beslut, som inkommit för förfarande med övertagningningsrätt enligt 92 § i kommunallagen, för kännedom och beslutar att ärendena inte tas upp för behandling i kommunstyrelsen.

Beslut

Enligt förslaget med den anvisningen att kommundirektören justerar ordalydelsen i sektordirektören för bildnings- och fritidssektorns delegeringsbeslut § 9


Frågor