Kommunstyrelsen, möte 15.10.2018

Protokollet är granskat