Kommunstyrelsen, möte 14.8.2017

Protokollet är granskat