Kommunstyrelsen, möte 1.4.2019

Protokollet är granskat

§ 108 Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1 välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde

2 justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:

Torsdag 4.4.2019 skickas protokollet per e-post till protokolljusterarna, som meddelar sitt godkännande senast måndag 8.4.2019. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Protokollet undertecknas till exempel vid följande sammanträde.

Protokollet är offentligt framlagt tisdag 9.4.2019 på kommunens webbplats och i kommunens registratur. Den allmänna besvärstiden inleds onsdag 10.4.2019.

Beslut

Till protokolljusterare valdes Hanna Haikonen och Pirkko Lehtinen. Till övriga delar enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.