Kommunstyrelsen, möte 1.4.2019

Protokollet är granskat

§ 113 Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen

Beskrivning

Organens protokoll:

Kommunaltekniska nämnden 21.3.2019

Fritidssektionen 19.3.2019

Tjänsteinnehavarbeslut:

Personalchefen
Personalbeslut:
§ 55 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen vastaavalle nuoriso-ohjaajalle (vakanssinumero 2000801105) ajalle 9.2-11.5.2019, 27.03.2019
§ 56 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen avoimen toiminnan ohjaajalle (vakanssinumero 2000992454) ajalle 25.3.2019-30.5.2019, 27.03.2019
§ 57 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen sairaanhoitajalle (vakanssinumero 1000991749) ajalle 29.4-2.6.2019, 27.03.2019
§ 58 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen sairaanhoitajalle (vakanssinumero 1000991747) ajalle 22.4-26.5.2019, 27.03.2019
§ 59 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen sairaanhoitajalle (vakanssinumero 1000991928) ajalle 29.4-2.6.2019, 27.03.2019
§ 60 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen lähihoitajalle (vakanssinumero 5000992132) ajalle 18.3-3.5.2019, 27.03.2019
§ 61 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen ruokapalvelun aluepäällikölle (vakanssinumero 3000993009) ajalle 1.3.2019-31.5.2020, 27.03.2019

Sektordirektören för kommunaltekniska sektorn
§ 26 Kaavoitusarkkitehdin viran täyttäminen, vakanssinumero 3000991673, 21.03.2019
§ 27 Tuntipalkkaisen aluehoitajan palvelussuhteen päättyminen (NJ), 25.03.2019

Sektordirektören för vård- och omsorgssektorn
Allmänt beslut:
§ 36 Sosiaali- ja terveyskeskuskiinteistön (Virkatie 1) sisäilmatyöryhmän kokoonpanon tarkistaminen, 25.03.2019

Sektordirektören för bildnings- och fritidssektorn
Personalbeslut:
§ 7 Besättande av tjänst som rektor för Kyrkslätts gymnasium, vakansnummer 2000505511, 22.03.2019
§ 8 Virkojen, toimien ja henkilöstön siirrot sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialalla: Ravalsin päiväkodin lähihoitaja., 27.03.2019

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar besluten ovan som föreslagits att med stöd av 92 § i kommunallagen tas till behandling för kännedom och beslutar att ärendena inte tas till behandling.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.