Kommunstyrelsen, möte 13.8.2018

Protokollet är granskat