Kommunstyrelsen, möte 11.9.2017

Protokollet är granskat