Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 293 Pöytäkirjoja tiedoksi

Beskrivning

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, hallitus 20.11.2017

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, hallitus 30.10.2017 ja 30.11.2017

HSL, yhtymäkokous 21.11.2017

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen.

Beslut

Ehdotuksen mukaan.


Frågor