Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 267 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Torstaina 14.12.2017 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 18.12.2017.  Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi.  Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on nähtävänä tiistaina 19.12.2017 kunnan verkkosivulla ja kunnan kirjaamossa. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa keskiviikkona 20.12.2017.

Beslut

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Anna Aintila ja Antti Kilappa. Muilta osin ehdotuksen mukaisesti. 


Frågor