Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 284 Perusturvan vuoden 2017 talousarvion määrärahan korotusesitys (kv)

KIRDno-2017-672

Tidigare behandling

Beredare

Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää korottaa perusturvapalveluiden määrärahaa (toimintakate) erikoissairaanhoidon osalta 1 480 000 eurolla sekä muun toiminnan kuin erikoissairaanhoidon määrärahaa (toimintakate) 3 500 000 eurolla eli yhteensä 4 980 000 eurolla

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Kunnanhallitus 6.11.2017 käsittely:

Perusturvajohtaja Liisa Ståhle oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Käsittelyn aikana Timo Haapaniemi ehdotti asian jättämistä pöydälle. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Beslut

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Beredare

  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Perusturvapalvelujen toimialan elokuun tietojen perusteella tehtyä määrärahojen korotusesitystä on tarkennettu lokakuun toteumatietojen perusteella. Kokonaisuutena määrärahan korotustarve laskee noin 700.000 eurolla elokuun tilanteeseen nähden.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää korottaa perusturvapalveluiden määrärahaa (toimintakate) erikoissairaanhoidon osalta 1 800 000 eurolla sekä muun toiminnan kuin erikoissairaanhoidon määrärahaa (toimintakate) 2 500 000 eurolla eli yhteensä 4 300 000 eurolla

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Beslut

Ehdotuksen mukaan.


Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Frågor