Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 292 Ilmoitusasioita

Beskrivning

a) Kuntaliitto on 22.11.2017 toimittanut tiedoksi lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta.

b) Kirkkonummen kunnan ystävyyskaupunki Sundbyberg on lähettänyt Kirkkonummen kunnalle onnittelunsa Suomen 100-vuotisitsenäisyyspäivän kunniaksi.

Beslut

Merkittiin tiedoksi


Frågor