Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 290 Eteva kuntayhtymä, evästys yhtymäkokousedustajalle 14.12.2017 kokousta varten

KIRDno-2017-698

Tidigare behandling

Beredare

Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Eteva kuntayhtymä ilmoittaa että seuraava kuntayhtymäkokous pidetään 14.12.2017 ja pyytää, että kunta nimeää edustajansa kokoukseen kuntalaki 60 § edellyttämällä tavalla. Pykälän mukaan kutakin kuntayhtymäkokousta varten erikseen nimetään edustaja. Kunnanhallituksen päätös toimitetaan etukäteen Etevan kirjaamoon.  Eteva lähettää kutsun ja materiaalin kunnan kirjaamoon 21 päivää ennen kokousta. Kunta toimittaa materiaalin nimetylle edustajalle. Materiaalin saavuttua kunnanhallituksen kokoukseen tuodaan edustajan evästystä koskeva asia.

Kunnanhallitus nimesi 28.8.2017 § 94 edustajaksi Heli Kauhanen (kesk), ja tämän varahenkilöksi Irja Bergholmin (vas)  nelivuotiskaudeksi 2017 - 2021. Edustaja kuitenkin tulee nimetä erikseen kutakin kokousta varten.   

 

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

nimetä kunnan edustajan ja tälle varahenkilön Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2017

2

merkitä tiedokseen, että kunnanhallitus päättää edustajan evästämisestä sen jälkeen kun kokouskutsu on tullut kuntaan

 

Kunnanhallitus 30.10.2017 käsittely: 

Käsittelyn aikana kunnanhallitus totesi, että Eteva kuntayhtymän yhtiökokousedustajan nimeämisestä kaudelle 2017-2021 on tehty kunnanhallituksen päätös 28.8.2017 § 94, ja että päätöksen mukaan varsinaisena edustajana toimii Heli Kauhanen (kesk) ja varaedustajana Irja Bergholm (vas).

 

 

Beslut

Kunnanhallitus: 

Kunnanhallitus päätti todeta, että Eteva kuntayhtymän yhtiökokousedustajan nimeämisestä kaudelle 2017-2021 on tehty kunnanhallituksen päätös 28.8.2017 § 94, ja että päätöksen mukaan varsinaisena edustajana toimii Heli Kauhanen (kesk) ja varaedustajana Irja Bergholm (vas).

Beredare

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Eteva- kuntayhtymä on toimittanut kutsun yhtymäkokoukseen 14.12.2017 klo 12.00. Kokous pidetään Hotelli Scandicissa Järvenpäässä. Yhtymäkokouksen edustaja edustaa Kirkkonummen kuntaa. Esityslista on ohessa.

Kunnanhallitus käsitteli 30.10.2017 § 204 edustajavalintaa ja totesi, että Eteva kuntayhtymän yhtiökokousedustajan nimeämisestä kaudelle 2017-2021 on tehty kunnanhallituksen päätös 28.8.2017 § 94, ja että päätöksen mukaan varsinaisena edustajana toimii Heli Kauhanen (kesk) ja varaedustajana Irja Bergholm (vas).

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

antaa evästyksensä yhtymäkokousedustajalle 14.12.2017 pidettävää yhtymäkokousta varten.

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Beslut

Kunnanhallitus päätti, että sillä ei ole erityistä evästystä 14.12.2017 Eteva- kuntayhtymäkokousta varten.


Frågor