Kommunstyrelsen, möte 1.10.2018

Protokollet är granskat

§ 309 Protokoll för kännedom

Beredare

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, styrelsen 10.9.2018

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Nämnden för HUCS-sjukvårdsområde, 4.9.2018

HRT, styrelsen 11.9.2018

Esbo stad, direktionen för räddningsverket, 19.9.2018

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar protokollen för kännedom.

Beslut

Enligt förslaget.


Frågor