Kommunstyrelsen, möte 1.10.2018

Protokollet är granskat

§ 311 Övriga ärenden

Beskrivning

De västnyländska kommunernas (Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt och Esbo) gemensamma ställningstagande om utkastet till kommunikationsministeriets förordning om landsvägarnas och järnvägarnas stomnät och om deras servicenivå.

De västnyländska kommunernas ställningstagande ingår som tilläggsmaterial.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar anteckna vidstående handlingar för kännedom.

Beslut

Enligt förslaget. Kommunstyrelsen beslutade dessutom anteckna följande övriga ärenden som tagits upp för kännedom:

a) Redogörelse för kommunstyrelsen gällande användning av köpta tjänster för (begärd i maj)

b) Fjärrvärmen i Smedsede: är det möjligt att ansluta sig

c) Landskapsparlamentet 23-24.11.2017: beslut om deltagarna fattas vid följande sammanträde

d) Kommunstyrelsens aftonskola 10.10.2018 kl. 17:00 - 20:00


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Frågor