Kommunstyrelsen, möte 1.10.2018

Protokollet är granskat

§ 294 Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1 välja två protokolljusterare för att justera protokollet från detta sammanträde

2 justera detta protokoll elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:

Torsdag 4.10.2018 skickas protokollet per e-post till protokolljusterarna, som meddelar sitt godkännande senast måndag 8.10.2018. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Protokollet undertecknas till exempel vid följande sammanträde.

Protokollet är offentligt framlagt tisdagen den 9.10.2018 på kommunens webbplats och i kommunens registratur. Den allmänna besvärstiden inleds onsdagen den 10.10.2018.

Beslut

Till protokolljusterare valdes Hanna Haikonen och Rita Holopainen. I övrigt enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Frågor