Kommunstyrelsen, möte 1.10.2018

Protokollet är granskat

§ 308 Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen

Beskrivning

Organens protokoll:

Fritidssektionen 29.8.2018 och 19.9.2018

Bildnings- och fritidsnämnden 5.9.2018

Namnkommittén 10.9.2018

Centralvalnämnden 18.9.2018

Personalsektionen 19.9.2018

 

Sektordirektören för kommunaltekniska sektorn
Personalbeslut:
§ 97 Laitoshuoltajan, (vakanssinumero 2000700595) palvelussuhteen koeaikapurku, 14.09.2018

Hallintojohtaja
§ 29 Hankinta-asiantuntijan viran täyttäminen, vakanssinumero 0000993046 (T.A.), 26.09.2018

Sektordirektören för vård- och omsorgssektorn
Allmänt beslut:
§ 96 Asiakasasiakirjatekstien anonymisointi ja toimittaminen puheentunnistusjärjestelmään erikoisalakohtaisten sanastojen muodostamiseksi ja tunnistustarkkuuden kehittämiseksi, 11.09.2018

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar besluten ovan som föreslagits att med stöd av 92 § i kommunallagen tas till behandling för kännedom och beslutar att ärendena inte tas till behandling.

Beslut

Enligt förslaget.


Frågor