Kommunstyrelsen, möte 1.10.2018

Protokollet är granskat

§ 310 Anmälningsärenden

Beskrivning

Regionförvaltningsverkets brev ESAVI 17341/08.00.02/14.9.2018: Begäran om förslag till deltagare i försvarskurs

Brevet ingår som tilläggsmaterial.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar anteckna de inkomna handlingarna för kännedom.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Frågor