Kommunfullmäktige, möte 9.10.2017

Protokollet är granskat