Kommunfullmäktige, möte 8.4.2019

Protokollet är granskat