Kommunfullmäktige, möte 8.10.2018

Protokollet är granskat