Kommunfullmäktige, möte 5.3.2018

Protokollet är granskat

§ 12 Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Beslutsförslag

Fullmäktige väljer två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde.

Beslut

Kommunfullmäktige valde Johanna Fleming och Kim Åström till protokolljusterare.

Man beslutade att protokollet justeras måndagen den 12.3.2018 och det justerade protokollet är offentligt framlagt tisdagen 13.3.2018 i kommunhuset, Ervastvägen 2 och på kommunens webbplats.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.