Kommunfullmäktige, möte 4.12.2017

Protokollet är granskat