Kommunfullmäktige, möte 3.9.2018

Protokollet är granskat