Kommunfullmäktige, möte 18.6.2018

Protokollet är granskat