Kommunfullmäktige, möte 18.12.2017

Protokollet är granskat