Kommunfullmäktige, möte 15.12.2018

Protokollet är granskat