Kommunfullmäktige, möte 14.5.2018

Protokollet är granskat