Kommunfullmäktige, möte 13.11.2017

Protokollet är granskat