Kommunfullmäktige, möte 12.11.2018

Protokollet är granskat