Kommunfullmäktige, möte 4.9.2017

Protokollet är granskat