Kommunaltekniska nämnden, möte 31.8.2017

Protokollet är granskat