Kommunaltekniska nämnden, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 112 Utvärderingsberättelse för år 2017

KIRDno-2018-585

Tidigare behandling

Beslutsförslag

Revisionsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar

1

anteckna utvärderingsberättelsen för år 2017 för kännedom

2

begära en utredning enligt kommunallagen av kommunstyrelsen om åtgärder som föranleds av utvärderingsberättelsen

3

att bemötandena ska föreläggas fullmäktige för behandling före utgången av september, före behandlingen av det kommande årets budget.

 

Behandling 28.5.2018:

Revisionsnämndens ordförande Ulla Seppälä presenterade utvärderingsberättelsen för år 2017.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med revisionsnämndens förslag.

Beredare

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kyrkslätts kommunfullmäktige behandlade utvärderingsberättelsen för år 2017 vid sitt sammanträde 28.5.2018 § 56 och beslutade anteckna den för kännedom samt begära en utredning av kommunstyrelsen enligt kommunallagen om de åtgärder som utvärderingsberättelsen förorsakar. Fullmäktige beslutade samtidigt att bemötandena ska föreläggas fullmäktige för behandling före utgången av september, före behandlingen av det kommande årets budget. 

Bilaga:
- Kuntatekniikan lautakunnan vastine vuoden 2017 arviointikertomuksesta
 
Tilläggsmaterial:
- Kyrkslätts revisionsnämnds utvärderingsberättelse för år 2017 till kommunfullmäktige

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige det bifogade bemötandet till utvärderingsberättelsen för år 2017.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslag.

Inform

till fortsatt behandling till kommunstyrelsen

Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

_____