Kommunaltekniska nämnden, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 117 Tjänsteinnehavarbeslut för övervakning, kommunaltekniska nämnden

Beskrivning

Kommunaltekniska nämnden delges följande tjänsteinnehavarbeslut och protokoll för kännedom och övervakning:

Kommunarkitekten

Upphandlingsbeslut
§ 6, 28.6.2018 Hankintapäätös, Kirkkonummen keskusta, Tallinmäen asemakaava-alue, viitesuunnitelma kortteliin 110, 28.6.2018, kokonaishinta-arvio 5000,00 eur (alv. 0%)

§ 7, 29.06.2018. Hankintapäätös, Kirkkonummen keskusta, Tolsanjärven asemakaavoitukseen liittyvä kasvillisuusselvitys 2018. Kokonaishinta 5.310,00 eur (alv 0%).

§ 8, 6.7.2018, Hankintapäätös, Kirkkotorin pysäköintilaitoksen yleissuunnitelman ja alustavan kustannusselvityksen sekä pohjatutkimusohjelman laatimisen hankinta, 24.900 eur (alv. 0%)

Sektordirektören för kommunaltekniska sektorn

Beslut om byggande

§ 81, 26.6.2018. Tinanpuiston kunnallistekniikan urakan lisätyö numero 13 hyväksyminen. Arvioitu kokonaishinta 85 000,00 eur (alv 0%).

Allmänt beslut

§ 84, 24.07.2018. Tontin osan myyminen Veikkolasta, kiinteistön 257-488-1-1143 määräala. Kauppahinta 2.300,00 euroa.

§ 85, 24.07.2018. Katualueen ostaminen Sarvvikin asemakaava-alueelta, kiinteistön 257-473-1-38 määräala. Kauppahinta 1.500,00 euroa.

§ 86, 24.07.2018. Katualueen ostaminen Sarvvikin asemakaava-alueelta, kiinteistön 257-473-1-37 määräala. Kauppahinta 500,00 euroa.

Chefen för kommunalteknik

Beslut om byggande

§ 47, 14.6.2018. Vesitorninmäen suunnittelu ja rakentaminen, pohjatutkimusten teko puitesopimuksen mukaisena lisätyönä, lisätyön numero 3 hyväksyminen. Kokonaishinta 3 392,00 eur (alv 0%).

§ 48, 14.06.2018. Tinanpuiston kunnallistekniikan urakan lisätyön numero 8 hyväksyminen. Kokonaishinta yhteensä n. 27 000,00 eur.

§ 50, 19.06.2018. Kirkkonummen aseman alikulun peruskorjauksen työmaapalvelutarjouksen hyväksyminen. Arvioitu kokonaishinta yhteensä n. 24 700,00 eur (alv 0%).

§ 52, 26.06.2018. Asemapuiston kunnallistekniikan rakennusurakka, lisätyön numero 9 hyväksyminen. Kokonaishinta 29 629,35 eur (alv 0%).

§ 53, 26.06.2018. Puitesopimuksen mukainen hankintapäätös Veikkolanportin asemakaava-alueen tie- ja yleissuunnittelun maastotöistä. Kokonaishinta 27 926,00 eur (alv 0%).

§ 54, 02.07.2018. Kyrkvallan matonpesupaikan kalusteiden hankintapäätös. Kokonaishinta yhteensä 13 372,00 eur (alv 0%9.

§ 56, 02.07.2018. Vesitorninmäen kaava-alueen rakennussuunnitelmien hyväksymispäätös.

§ 57, 02.07.2018. Masalantien ja Rydmanintien rakennussuunnitelmien hyväksymispäätös.

§ 58, 02.07.2018. Liikenneturvallisuuden parantaminen, kohteiden suunnittelun hankinta.

§ 59, 02.07.2018. Puitesopimuksen mukainen hankitapäätös Vanhan Rantatien ja Knuutintien liikennevaloristeyksen maastotöiden suorittamisesta. Kokonaishinta yhteensä 34 000,00 eur (alv 0%). Kokonaishinta 4 098,00 eur (alv 0%).

§ 60, 02.07.2018. Maastomittaus puitesopimuksen mukaisena lisätyönä Veikkolan lähiliikunta-alueilla sijaitsevan luiskasta. Kokonaishinta 932,00 eur (alv 0%).

§ 63, 04.07.2018. Tinanpuiston kunnallistekniikan lisätöiden numero 4 ja 10 hyväksyminen. Kokonaishinta 45 515,55 eur (alv 0%).

§ 64, 04.07.2018. Tinanpuiston kunnallistekniikan urakan lisätyötarjouksen numero 9 hyväksyminen. Kokonaishinta hyvitystä 72 583,75 eur (alv 0%).

§ 68, 09.07.2018. Koirapuistojen ja p-alueiden rakennussuunnittelu, lisätyön nro 2 hyväksyminen. Kokonaishinta 9 845,00 eur )alv 0%).

§ 69, 09.07.2018. Linlon sillan korjaussuunnittelu ja Porkkalan ulkoilualueen p-alueen suunnittelu ja rakentaminen, lisätyö 2 hyväksyminen. Kokonaishinta 1 505,20 eur (alv 0%).

§ 71, 11.07.2018. Koirapuistojen ja Kirkkolaakson puiston rakennusssuunnitelmien hyväksymispäätös.

§ 72, 12.07.2018. Porkkalan pysäköintialueen laajennuksen rakennussuunnitelmien hyväksymispäätös.

Allmänt beslut

§ 49, 18.06.2018. Kiiltomadonkuja  kääntöpaikan suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätös.

§ 51, 25.06.2018. Kirkkolaakson puiston leikkipaikkojen ja senioripuiston rakennussuunnitelmaehdotusten hyväksymispäätös.

§ 55, 02.07.2018. Kiiltomadonkujan kääntöpaikan suunnitelma ehdotuksen hyväksymispäätös.

§ 61, 05.07.2018. Kirkkolaakson ja Masalan koirapuistojen suunnitelmaehdotusten hyväksymispäätös.

§ 61, 05.07.2018. Kantvikin koirapuiston suunnitelmaehdotusten hyväksymispäätös.

§ 65, 05.07.2018. Bron koirapuiston suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätös.

§ 66, 05.07.2018. Finnsbackan koirapuiston suunnitelmaehdotuksen hyväksyminen.

§ 67, 05.07.2018. Veikkolan koirapuiston suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätös.

Upphandlingsbeslut

§ 70, 11.07.2018. Goboprojektorien hankinta pimeän ajan valaistukseen. Kokonaishinta 3.171,40 eur (alv 0%).

Fastighetsteknikern

Allmänt beslut

§ 21, 14.6.2018. Haapiorinne-asemakaava-alueen omakotitontin vuokrauspäätös, K4070T5. Perusvuokra 3 800,00 eur/vuosi.

Fastighetsunderhållschefen

Upphandlingsbeslut

§ 5, 14.6.2018. Kirkkonummen keskustan väestösuojan varavoimakoneen moottorin hankinta. Kokonaishinta optioineen yhteensä n. 5 000,00 - 5 500,00 eur (alv 0%).

§ 6, 09.07.2018. Sepänkoulun raepesukoneen hankinta. Kokonaishinta 16 550,00 eur (alv 0%).

Lokalchefen

Bostadsbeslut

§ 21, 26.6.2018. Palvelussuhdeasunnon vuokraaminen osoitteessa Vanha Sairaalantie 30 A I.

§ 22, 26.06.2018. Palvelussuhdeasunnon vuokraaminen osoitteessa Wiikintie 5 D 5.

§ 23, 26.06.2018. Palvelussuhdeasunnon vuokraaminen osoitteessa Wiikintie 5 F 6.

Underhållschefen

Upphandlingsbeslut

§ 29, 25.6.2018. Hankintapäätös lisätyö no. 6 Kirkkonummen keskusta-alueen, Veikkolan ja näiden väliin jäävien alueiden viherhoitourakka 15.4.2017-31.10.2019. Hankinnan arvo 29 120,00 eur (alv 0%).

 §31, 27.07.2018. Veikkolan hiekkasiilon peruskorjauksen suunnittelu, lisätyö 1:n hyväksyminen. Kokonaishinta yhteensä 3.020,00 eur (alv 0%).

Beslut om byggande

§ 30, 26.06.2018. Hankintapäätös, Veikkolan hiekkasiilon peruskorjauksen suunnittelu. Kokonashinta yhteensä 58 995,00 eur (alv 0%).

Kommunaltekniska sektorns förvaltningschef

Upphandlingsbeslut

§ 1, 16.7.2018. Asiakaspalvelun ja viestinnän koulutustilaisuus. Hankinnan arvo 5.600,00 eur+alv+matkat.

Byggchefen

Upphandlingsbeslut

§ 2, 26.7.2018. Gesterbyn koulun ja hammashoitolan sisäilmakorjaukset. Kokonaishinta optioineen yhteensä noin 15.000,00 eur (alv 0%).

Protokoll:

Protokoll över mottagningssyn 14.6.2018, Byggande av Åängens broar och närområdets gator och vattenförsörjning

Protokoll över mottagningssyn 14.6.2018, Byggande av en tilläggsfil i korsningen mellan Munkkullavägen och Klosterbrinken

Protokoll över mottagningssyn 14.6.2018. Byggande av Klykvägens parkeringsplats

 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar anteckna ovannämnda beslut för kännedom och konstatera att de i dem ingående ärenden som med stöd av 92 § i kommunallagen kan tas till behandling, inte tas till behandling i kommunaltekniska nämnden.

 

Behandling:

Under diskussionen gav Matti Kaurila följande förslag till anvisning beträffande sektordirektören för kommunaltekniska sektorns upphandlingsbeslut § 90 gällande en spårmaskin. Nämnden konstaterar att användningen av spårmaskinen ska maximeras och minst alla spår av skötselklass 1 ska skötas med spårmaskin och nämndens budgetförslag för år 2019 ska göras så att man beaktar kostnaderna för förflyttandet av spårmaskinen från kommunens depå till spåren av skötselklass 1 samt arbetstiden som sparas tack vare spårmaskinen i förhållande till arbetet som utförs med motorkälke.
Förslaget understöddes och kommunaltekniska nämnden godkände det enhälligt.

Under diskussionen meddelade kommunaltekniska nämnden att man utnyttjar sin rätt att överta chefen för kommunaltekniks beslut § 65 gällande godkännande av förslaget till plan för hundparken i Bro, och upphäver beslutet. Kommunaltekniska nämnden beslutar att man söker en ersättande plats för Bros hundpark och att ärendet föreläggs nämnden för behandling.
Förslaget understöddes och kommunaltekniska nämnden godkände det enhälligt.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade

 

1. utnyttja sin övertagningsrätt gällande chefen för kommunaltekniks beslut § 65 gällande godkännande av förslaget till plan för hundparken i Bro, och upphäva beslutet. Kommunaltekniska nämnden beslutar att man söker en ersättande plats för Bros hundpark och att ärendet föreläggs nämnden för behandling. 

2. i anknytning till sektordirektören för kommunaltekniska sektorns upphandlingsbeslut § 90 att användningen av spårmaskinen ska maximeras och minst alla spår av skötselklass 1 ska skötas med spårmaskin och nämndens budgetförslag för år 2019 ska göras så att man beaktar kostnaderna för förflyttandet av spårmaskinen från kommunens depå till spåren av skötselklass 1 samt arbetstiden som sparas tack vare spårmaskinen i förhållande till arbetet som utförs med motorkälke.

3. anteckna de övriga ovannämnda besluten för kännedom och konstatera att de i dem ingående ärenden som med stöd av 92 § i kommunallagen kan tas till behandling, inte tas till behandling i kommunaltekniska nämnden.


Sökande av ändring

 

Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle.
 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00

_____