Kommunaltekniska nämnden, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 102 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Konstaterades

Kommunaltekniska nämnden beslutade enhälligt att ta övriga ärenden och beviljande av tilläggstid för lopptorg till behandling som tilläggsärenden.

 

Som sakkunniga vid sammanträdet närvarade:
- planläggningsarkitekt Anniina Lehtonen
- trafikplanerare Marko Suni


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

_____