Kommunaltekniska nämnden, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 103 Justering av protokollet

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden väljer två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt.

Protokollet justeras tisdag 28.8.2018 och läggs fram till påseende i kommunens allmänna datanät onsdag 29.8.2018.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden valde Miisa Jeremejev och Carl-Johan Kajanti till protokolljusterare för att justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt.

Protokollet justeras tisdag 28.8.2018 och läggs fram till påseende i kommunens allmänna datanät onsdag 29.8.2018.

 


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

_____