Kommunaltekniska nämnden, möte 23.11.2017

Protokollet är granskat