Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 98 Tjänsteinnehavarbeslut för övervakning, kommunaltekniska nämnden

Beskrivning

Kommunaltekniska nämnden delges följande tjänsteinnehavarbeslut och protokoll för kännedom och övervakning:

Underhållschefen:

Beslut om byggande

§ 23,​ 23.05.2018. Hankintapäätös,​ tekojään elinkaarikustannusselvitys. Kokonaishinta 6.750,​00 eur (alv 0%).

§ 27,​ 13.06.2018. Jokiniityn siltojen ja lähialueen katujen ja vesihuollon rakentaminen,​ lisätöiden numero 2,​ 3 ja 4 hyväksyminen. Kokonaishinta yhteensä 4.860,​52 eur (alv 0%).

Upphandlingsbeslut

§ 24,​ 28.05.2018. Hankintapäätös lisätyö no.5 Kirkkonummen keskusta-​alueen,​ Veikkolan ja näiden väliin jäävien alueiden viherhoitourakka 15.4.2017-​31.10.2019. hankinnan arvo yhteensä 25.220,​00 eur.

§ 25,​ 28.05.2018. Hankintapäätös teräsverkkoaitojen rakentamisesta. Kokonaishinta optioineen yhteensä 32.849,​00 eur (alv 0%).

§ 26,​ 06.06.2018. Upphandlingsbeslut: Metsäsuunnitelman päivitys. Arvioitu kokonaishinta yhteensä noin 3.500,​00 eur (alv 0%).

§ 28,​ 14.06.2018. KT 51 eteläinen aluehoitourakka lisätyö 4.

Sektordirektören för kommunaltekniska sektorn:

Allmänt beslut

§ 62,​ 21.05.2018. Sopimus Porkkalan Merikylän sopimuksen irtisanomisesta.

§ 63,​ 21.05.2018. Porkkalan Merikylää koskeva vuokrasopimus Kirkkonummen kunnan ja Saaristo yhtiöt Oy:n välillä.

§ 64,​ 06.06.2018. Tontin osan myyminen Veikkolan asemakaava-​alueelta,​ kiinteistö 257-​441-​1-​451. Kauppahinta 1.890,​00 eur.

§ 66,​ 30.05.2018. Määräalan ostaminen kiinteistöstä 257-​416-​14-​21 katualueeksi. Kauppahinta 6.250,​00 eur.

§ 67,​ 30.05.2018. Tilan MÄNTYMÄKI RN:o 1:393 ostaminen. Kauppahinta 3.500,​00 eur.

§ 68,​ 30.05.2018. Tilan RAUHALA RN:o 1:239 ostaminen. Kauppahinta 2.750,​00 eur.

§ 69,​ 06.06.2018. Veikkolan päiväkodin purku. Purku-​urakan hinta 69.500,​00 eur.

Upphandlingsbeslut

§ 70,​ 08.06.2018. Hankintapäätös,​ Sjokullan avo-​ojan kunnostus ja käytöstä poistetun jätevesipuhdistamon jälkihoito. Kokonaishinta 68.000,​00 eur (alv 0%).

Beslut om byggande

§ 71,​ 08.06.2018. Vesitorninmäen rakennusurakan valvontakonsultin hankintapäätös. Maksimihinta sopimuskaudelta yhteensä 75.920,​00 eur (alv 0%).

§ 77,​ 12.06.2018. Masalantien ja lähialueiden kunnallistekniikan rakennusurakan valvontakonsultin valintapäätös. Maksimihinta sopimuskaudelta yhteensä 75.920,​00 eur (alv 0%).

Chefen för kommunalteknik:

Beslut om byggande

§ 38,​ 22.05.2018. Linlon sillan peruskorjaussuunnittelu ja Porkkalan p-​alueen laajennuksen suunnittelu,​ maastotöiden lisätyötarjouksen hyväksyminen. Kokonaishinta 768,​00 eur (alv 0%).

§ 42,​ 04.06.2018. Hankintapäätös,​ Minkinmäentien ja Munkinniityn kevyen liikenteen väylän katu-​ ja rakennussuunnittelu. Kokonaishinta 41.350,​00 eur (alv 0%).

§ 43,​ 11.0.2018. Veikkolan lähiliikunta-​alueen rakennussuunnittelu,​ lisätyön 6 hyväksyminen. Kokonaishinta 16.000,​00 eur (alv 0%).

§ 44,​ 14.06.2018. Hankaintien pysäköintialueen rakentaminen,​ lisätyön numero 2 hyväksyminen. kokonaisrvo 4.350,​00 eur (alv 0%).

§ 45,​ 14.06.2018. Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteysalueen korjausurakan lisätöiden numero 3 hyväksyminen. Kokonaishinta yhteensä 23.850,​00 eur (alv 0%).

§ 46,​ 14.06.2018. Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteysalueen peruskorjaustyö,​ lisätyön numero 2 hyväksyminen. Kokonaishinta 36.345,​00 eur (alv 0%).

Allmänt beslut

§ 39,​ 28.05.2018. Männistöntien pysäköintikielletty-​ liikennemerkin hyväksymispäätös.

§ 40,​ 28.05.2018. Hankaintien ja Sepänrinteentien liikennemerkkisuunnitelman hyväksymispäätös.

§ 41,​ 04.06.2018. Vernerintien pysähtyminen kielletty-​ liikennemerkin hyväksymispäätös.

Kommungeodeten:

Allmänt beslut

§ 11,​ 18.05.2018. Pellonvuokraus kiinteistöllä STRÖMSBY 257-​481-​1-​126. Perusvuokra sopimuksen alkaessa 1.648,​00 euroa vuodessa ja vuoden 2019 alusta 741,​60 euroa vuodessa.

§ 12,​ 22.05.2018. Maanvuokraus laiterakennukselle kiinteistöllä 257-​437-​1-​61. Vuokra 900 euroa vuodessa.

§ 13,​ 22.05.2018. Alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle kiinteistöstä 257-​428-​3-​41 Peuramaalla. Vuokra 2.850,​00 euroa koko vuokra-​ajalta.

§ 14,​ 05.06.2018. Pellonvuokraus Vesitornnmäen asmeakaava-​alueella ja Jolkbyn alueella. Perusvuokra 753 euroa vuodessa.

§ 15,​ 05.06.2018. Alueen vuokraaminen palstaviljelyyn Jokiniityn alueella.Vuosivuokra 41 euroa.

Markanvändningsteknikern:

Beslut om användningstillstånd

§ 3,​ Caruna Espoo Oy:n puistomuuntamon (M66233) sijoittaminen kiinteistölle 257-​449-​2-​413 osoitteeseen Turuntie 297. Kertakorvaus 1.290,​00 eur.

Fastighetsteknikern:

Allmänt beslut

§ 18,​ 28.05.2018. Haapiorinne asemakaava-​alueen omakotitontin vuokrauspäätös,​ K4070T4. Perusvuokra 3.800,​00 euroa vuodessa.

§ 19,​ 28.05.2018. Sepänkannas III-​ asemakaava-​alueen omakotitontin vuokrauspäätös,​ K4549T1. Perusvuokra 3.520,​00 euroa vuodessa.

§ 20,​ 05.06.2018. Haapiorinne asemakaava-​alueen omakotitontin vuokrauspäätös,​ K4069T3. Perusvuokra 3.200,​00 euroa vuodessa.

Fastighetsunderhållschefen:

Upphandlingsbeslut

§ 2,​ 04.06.2018. Patapesukoneen hankinta. Kokonaishinta 26.675,​00 eur (alv 0%).

§ 3,​ 07.06.2018. Veikkolan VSS-​tilan lisätyöt. Kattohinta 60.000,​00 eur (alv 0%).

§ 4,​ 14.06.2018. Kirkkonummen kunnatalon Kirkkonummi-​salin varavoimaselvitys. Kokonaishinta yhteensä n. 9.000,​00 eur (alv 0%).

Lokalchefen

Upphandlingsbeslut

§ 18,​ 14.06.2018. Pääkirjaston peruskorjaus-​ ja laajennushanke,​ lisä-​ ja muutostyöt 16,​ 17,​ 23 ja 24. Kokonaishinta yhteensä 58.152,​15 eur (alv 0 %).

§ 19,​ 14.06.2018. Pääkirjaston peruskorjaus-​ ja laajennushanke,​ lisä-​ ja muutostyöt 10,​ 12,​ 13,​ 14 ja 15. Kokonaishinta yhteensä 51.023,​89 eur (alv 0%).

§ 20,​ 14.06.2018. Pääkirjaston peruskorjaus-​ ja laajennushanke,​ lisätyö 9. Kokonaishinta 43.680,​00 eur (alv 0%).

Protokoll för kännedom:

Vägsektionens protokoll 31.5.2018

Vägsektionens protokoll 5.6.2018

Sektionen för serviceproduktions protokoll 5.6.2018.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar anteckna ovannämnda beslut för kännedom och konstatera att de i dem ingående ärenden som med stöd av 92 § i kommunallagen kan tas till behandling, inte tas till behandling i kommunaltekniska nämnden.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.


Frågor