Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 77 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Konstaterades.


Som sakkunniga vid sammanträdet närvarade:
- kommunarkitekt Tero Luomajärvi
- planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen
- planläggningstekniker Mikael Pettersson
- planläggningsarkitekt Anniina Lehtonen
- chef för kommunalteknik Eero Vartiainen
- underhållschef Ylva Wahlström
- kansliingenjör Elina Kasteenpohja
- arkitekt Arja Sippola, FCG arkkitehdit Oy


Frågor