Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 78 Justering av protokollet

Beskrivning

Kommunaltekniska nämnden väljer två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt.

Protokollet justeras tisdag 19.6.2018 och läggs fram till påseende i kommunens allmänna datanät onsdag 20.6.2018.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden valde Sanni Jäppinen och Matti Kaurila till protolljusterare för att justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt.

Protokollet justeras tisdag 19.6.2018 och läggs fram i kommunens offentliga datanät onsdag 20.6.2018.

 


Frågor