Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 94 Byggande av hundparker i Kyrkslätt och utvidgning av lekplatsen i Kyrkdalsparken, val av entreprenör

KIRDno-2018-301

Beredare

  • Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunaltekniska tjänsterna har begärt entreprenadanbud på byggandet av hundparker i Kyrkslätt och utvidgning av lekplatsen i Kyrkdalsparken att lämnas in senast 11.6.2018 före kl. 12.00. Till entreprenaden hör arbetena som framförs i handlingarna för anbudsbegäran helt och hållet färdigbyggda, inklusive alla hjälparbeten. Enligt anbudsbegäran väljs entreprenören på basis av det förmånligaste anbudspriset, bland de entreprenörer som uppfyller behörighetsvillkoren.

Det är fråga om en anskaffning som underskrider EU:s tröskelvärde och  upphandlingsformen är öppet förfarande. Alternativa anbud godkänns inte. Konkurrensutsättningen publicerades i tjänsten Cloudia 18.5.2018.

Bilaga:
tarjousvertailu (delas ut vid sammanträdet)

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Föredragandens beslutsförslag vid sammanträdet:

Kommunaltekniska nämnden beslutar

1.
godkänna Uudenmaan Puistomestarit Oy till entreprenör för byggande av hundparker i Kyrkslätt och utvidgande av lekplatsen i Kyrkdalsparken bland anbuden som uppfyller behörighetskraven på basis av det förmånligaste priset 565 300,00 €, moms 0 %

2.
konstatera att om planerna i fråga om vissa objekt inte vinner laga kraft, stryks dessa objekt ur entreprenaden

3.
konstatera att upphandlingen är bindande för kommunen och att avtalet kan undertecknas först då det här beslutet vunnit laga kraft

4.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget.

Inform

tarjouksen jättäneet

Frågor