Fritidssektionen, möte 5.2.2019

Protokollet är granskat