Fritidssektionen, möte 28.2.2018

Protokollet är granskat